კონფერენციები
ჩვენს მიერ ორგანიზებული კონფერენციები 2013–2016 წწ
სოციალურ მეცნიერებებთა მე-2 საერთაშორისო აკადემიური კონფერენცია , 26–27 ივლისი 2014 სტამბული, თურქეთი 

სამათლისა და პოლიტიკის საერთაშორისო აკადემიური კონფერენცია, 26–27 აპრილი 2014 - სტამბული, თურქეთი

სამართლისა და პოლიტიკის ბათუმის საერთაშორისო აკადემიური კონფერენცია, 23–24 აგვისტო 2014 - ბათუმი, საქართველო
სოციალურ მეცნიერებათა მე–2 საერთაშორისო აკადემიური კონფერენცია, 26–27 ივლისი 2014 – სტამბული, თურქეთი

დამატებითი ინფორმაცია კონფერენციის შესახებ იხილეთ ვებგვერდზე: www.socscienceconf.comსამართლისა და პოლიტიკის საერთაშორისო აკადემიური კონფერენცია, 26–27 აპრილი 2014 – სტამბული, თურქეთი

დამატებითი ინფორმაცია კონფერენციის შესახებ იხილეთ ვებგვერდზე: 
www.lawpoliticsconference.comბათუმის სამართლისა და პოლიტიკის საერთაშორისო აკადემიური კონფერენცია, 23–24 აგვისტო 2014 – ბათუმი, სასტუმრო ოაზისი

დამატებითი ინფორმაცია კონფერენციის შესახებ იხილეთ ვებგვერდზე: www.batumiconference.comსოციალურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემიური კონფერენცია, 27–28 ივლისი 2013 – სტამბული, თურქეთი

დამატებითი ინფორმაცია კონფერენციის შესახებ იხილეთ
 ვებგვერდზე