სტრატეგიული მეწარმეობა

უტრეხტის უნივერსიტეტი, ნიდერლანდების სამეფო
2.0 ECTS კრედიტი + სერტიფიკატი


კურსის საფასური: € 


 

დედლაინი:   


მეწარმეობა, როგორც წესი, დაკავშირებულია დამწყებ და ახალი საწარმოებთან. ამ კურის ფარგლებში ჩვენ განვსაზღვრავთ  ურთიერთკავშირს  "ტრადიციულ" სტრატეგიულ მენეჯმენტსა და მეწარმეობას შორის. სტრატეგიული მენეჯმენტი, როგორც წესი, დიდი ხნის განმავლობაში ორიენტირებულია და ცდილობს შექმნას გრძელვადიანი კონკურენტული უპირატესობები კონკრეტული ინდუსტრიებში მდგრადი პოზიციების შქმნით ან ღირებული რესურსების შეძენით. მეორეს მხრივ, მეწარმეობა აქცენტს შესაძლებლობების ექსპლუატაციაზე აკეთებს. სტრატეგიული მეწარმეობის ცდილობს ადაპტაციის ელემენტები და შესაძლებლობების ექსპლუატაცია სტრატეგიულ იარაღად გამოიყენოს. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა იმის ნალიზს, თუ  როგორ უნდა განახორციელონ  მენეჯერებმა სტრატეგიულ ი მეწარმეობა მათ ორგანიზაციებში კომპლექსური ბიზნეს ქეისების ანალიზით.

 

გარკვეული ცოდნა მეწარმეობის, ინოვაციებისა (სტრატეგიული) თუ მართვის შესახებ ყოველთვისუპირატესობად ითვლება.თვით წარმოდგენილიკურსი ლექციების, სემინარების, ბიზნეს ქეისების ანალიზის, დავალებების და პრეზენტაციების კომბინაციას წარმოადგენს. ბიზნეს ქეისების ანალიზის დროს, სტუდენტებიმუშავებენ ჯგუფებში და რეგულარულად უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი დასკვნებისა და შენიშვნების შმუშავება.იმის გათვალისწინებით, რომ კურსი ინტერაქტიული ხასიათისაა, სტუდენტების აქტიური მონაწილეობა დისკუსიაში რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ელემენტიიქნება. სტუდენტებმა უნდა მოამზადონ რამდენიმე საშინაო დავალება კურსის განმავლობაში. მოუთმენლად ველით თქვენთან შეხვედრას ამ ზაფხულს!


სამიზნე ჯგუფი

 

ნებისმიერი სტუდენტი, რომელიც დაინტერესებულია მეწარმეობით. კურის ინტერაქტიული ხასიათიდან გამომდინარე, სტუდენტებს მოეთხოვებათ ინგლისური ენის კარგი ცოდნა.


სწავლების სტრუქტურა 

 

4 სთ სწავლა დღეში (არა ნაკლებ). ლექციები იწყება 10.00 და შესვენება არის გათვალისწინებული 12.00 სთ. ლექციების შემდეგ, სტუდენტებს ევალებათ მოემზადონ შემდეგი დღის მეცადინეობისათვის. ლექციები ითვალისწინებს სტუდენტების აქტიურ ჩართულობას, ამიყტომ მათ ევალებათ შეასრულონ საშინაო დავალებები.


დღის განრიგი:
დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით:


+995 555 18 44 56

www.academicinst.com 

sumschools@academicinst.com


დარეგისტრირდი საზაფხულო სკოლისათვის